Červenec 2016

Pár dnů v očistci

5. července 2016 v 15:15 | Elena |  O psychoterapii
V tomto čase je každý můj den podobný. Transitní pole vytváří kanál 47-64 a kompromituje mě na bráně 47, kde mám uzemnění svého inkarnačního kříže. Popis brány 47 zní: "Omezující a nepříznivý stav, který je důsledkem vnitřní slabosti, vnější síly nebo obojího." V tomto duchu se oedhrává můj současný život. Počítám dny, kdy kompromitující transit odejde. Tento depresivní článek je napsán pod vlivem tohoto transitu.